• in elke woonplaats seksafspraak mogelijk
  • altijd een amateur seksafspraak in de buurt
  • iedere dag een seksafspraak maken

Privacy statement

  • Home
  • Privacy statement

Deze website wordt geëxploiteerd door seksafspraken24.nl. Persoonlijke gegevens van gebruikers van seksafspraken24.nl -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. seksafspraken24.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van seksafspraken24.nl te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Beveiliging gegevens: seksafspraken24.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies

seksafspraken24.nl kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Persoonlijk

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer seksafspraken24.nl vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan seksafspraken24.nl het account beëindigen of opschorten.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker seksafspraken24.nl direct op de hoogte brengen.

Marketing

Door als gebruiker je persoonsgegevens mee te delen aan seksafspraken24.nl geef je uitdrukkelijk toestemming aan seksafspraken24.nl om deze gegevens te verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. Het vermakelijken van gebruik van diensten geleverd door seksafspraken24.nl

2. Het verzenden van nieuwsbrieven en SMS berichten

3. Het opstellen van gebruikersprofielen.

Gegevens van andere Gebruikers

Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via de website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via de website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

Wijzigingen

seksafspraken24.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.